แหล่งช้อปปิ้ง สินค้าและการบริการ ที่ได้รับความนิยม

ร้านค้าและแหล่งจำหน่ายสินค้าต่างๆ โดยทั่วไป หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ

การเตรีมตัวก่อนผ่าตัดแปลงเพศ

by admin - March 21st, 2017

ก่อนการผ่าตัดแปลงเพศนั้น  แน่นอนว่าจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าทำการผ่าตัดแปลงเพศ  การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดแปลงเพศ มีดังนี้

1.งดน้ำและอาหารตามแพทย์สั่ง 8 ชั่วโมง ก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ

2.ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ

3.หยุดใช้ยาฮอร์โมน 4 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด ทุกชนิด

4.ในกรณีที่มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาประจำ ให้แจ้งแพทย์ในวันที่นัดปรึกษา เนื่องจากยาบางชนิดอาจต้องแจ้งให้วิสัญญีแพทย์ทราบก่อนการผ่าตัด

5.ยาที่แนะนำให้หยุดทานก่อนการผ่าตัด 2 สัปดาห์ ได้แก่ ยากลุ่ม แอสไพรินหรือบลูเฟน วิตามินอี สมุนไพรบางชนิด เช่น กระเทียม ใบแปะก๊วย เนื่องจากยาและสมุนไพรดังกล่าวมีผลทำให้เลือดออกง่าย

6.ควรงดสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนผ่าตัด 4-6 สัปดาห์

7.ควรลาหยุดงาน 3-4 สัปดาห์ เพื่อสำหรับการผ่าตัด และการพักฟื้นหลังผ่าตัด

8.ควรมีญาติมาด้วยในวันผ่าตัด เพราะ 1-2 วันแรกจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี และไม่ควรขับรถมาเองในวันผ่าตัด

9.ควรอาบน้ำชำระล้างร่างกายก่อนผ่าตัด เนื่องจากหลังผ่าตัดจะไม่สามารถอาบน้ำได้ประมาณ 6 วัน

10.ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมาในวันผ่าตัด

11.นำหนังสือที่ชอบอ่าน หรือ DVD ที่ชอบดู เตรียมไปที่โรงพยาบาล เพื่อใช้ในช่วงหลังผ่าตัดวันที่ 3 และ 4

12.เตรียมเสื้อผ้าที่ใส่หลังผ่าตัด ควรเตรียมกระโปรงหลวมๆ ไม่ควรใส่กางเกงเพราะจะทำให้เจ็บแผล

13.ในกรณีที่ผล HIV เป็นบวก อาจต้องตรวจ CD4 ถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ จะสามารถทำการผ่าตัดได้ แต่ถ้ามีค่า CD4 ต่ำกว่าปกติ ควรทำการรักษาโรค HIV ก่อน จนค่า CD4 ปกติดี  ผู้ที่มีผลเลือดเป็นบวก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 100 %

14.ในวันก่อนผ่าตัดถ้าเป็นไข้หวัด หรือไม่สบายควรเลื่อนการผ่าตัดไปก่อน

15.ถ้ามีโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่น เช่น หูดหงอนไก่ เริม แผลริมอ่อน ควรรักษาให้หายก่อนนัดผ่าตัด เนื่องจากหลังผ่าตัดการรักษาการติดเชื้อทำได้ยาก

 

 

1

by admin - March 15th, 2016

1

.

by admin - February 12th, 2016

.

.

by admin - January 18th, 2016

.

.

by admin - January 12th, 2016

.